Arvoni

Yhdessä arvotkin muuttuvat hyvinvoinniksi
Yhdessä arvotkin muuttuvat hyvinvoinniksi

Arvoni ovat, hyvinvointi, turvallisuus ja rakkaus. Voiko hyvinvointia olla ilman turvallisuutta ja rakkautta?

Hyvinvointi tarkoittaa pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa, jossa kansalaisella on aina velvoitteita yhteiskunnalle.

Turvallisuus tarkoittaa yhteiskunnan ja kansalaisen kokonaisturvallisuutta tässä ja nyt jatkuen aina poikkeusoloihin asti. Sekä sisäisen, että ulkoisen turvallisuuden tuottamisessa käytetään kolmatta sektoria tavoitteiden tukemiseen suunnitelmallisesti. Tässä tärkeä tehtävä on kansalaisten aktivoimisella läpi koko yhteiskunnan.

Rakkaus tarkoittaa kotimaan, oman maakunnan, kunnan ja kansalaisen tarpeiden tyydyttämistä kaikissa tilanteissa. Emme jätä omaisiamme, ystäviämme, kansalaisia emmekä uussuomalaisia passiivisten yhteiskunnan toimien käsiin. Mahdollistamme kaikkien kansalaisten aktiivisen toiminnan yhteiskunnan tukemiseksi nuorista seniorikansalaisiin.

Ikäihminen on yhteiskunnan resurssi.

Maurin sähköinen koti